MŠ a ZŠ Želešice, Sadová 530, Želešice 664 43

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Ve dnech 7. 2. 2013 v době od 14:00 do 17:00

na naší základní škole se uskuteční zápis dětí do prvních tříd.

Ty jsou určeny pro budoucí školáky

kteří se narodili v období od 1. září 2006 do 31. srpna 2007

 

Základní škola poskytuje základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zejména

-          s mentálním postižením

-          s vývojovými poruchami chování

-          s těžkým mentálním postižením

-          se souběžným postižením více vadami a

-         autismem

Základní škola nabízí:

-         výuku dle vlastního školního vzdělávacího programu

-         učitelé speciální pedagogové, velké zastoupení mužů v pedagogickém sboru

-         doučování a individuální přístup

-         zájmové činnosti z nabídky 14 kroužků

-         zážitkové programy

-         výuka plavání ve 3. a 4. ročníku

-         multimediální a počítačová učebna s připojením na internet

-         ubytování na internátě pro dojíždějící žáky

-         celodenní stravování

-         samostatné herny v mimoškolních činnostech

-         samostatnou hernu školní družiny

-         moderní a vybavená tělocvična s posilovnou

 

Zápis se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 12/2007

Co si vzít na zápis s sebou?

-         Rodný list dítěte

-         Občanský průkaz zákonného zástupce

-         Doporučení z PPP nebo SPC o zařazení žáka do výuky pro děti se zdravotním postižením

Jak požádat o odklad školní docházky?

O odklad školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 novely školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 novely školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě

-         písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (do 31. května kalendářního roku)

-         doložené doporučení posouzení příslušného školního poradenského zařízení

-         nebo odborného lékaře.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

                                                                                              Mgr. Leoš Huzlík, ředitel ZŠ