Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 530

 

ZÁPIS

  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

 

Dne 7. 2. 2013 od 9:00 do 15:00

se uskuteční zápis dětí do MATEŘSKÉ ŠKOLY. 

 

A description...

 

Co si vzít na zápis s sebou?

-         Rodný list dítěte

-         Občanský průkaz zákonného zástupce

-         Doporučení z PPP nebo SPC o zařazení dítěte do předškolního vzdělávání pro děti se zdravotním postižením

-         Doporučení posouzení příslušného školního poradenského zařízení a doporučení obvodního lékaře o odkladu školní docházky

-         Písemnou žádost zákonného zástupce dítěte o odklad školní docházky (do 31.5.)

                                                                                                                                            

 

Mgr. Leoš Huzlík, ředitel MŠ a ZŠ