Logo školního vzdělávacího programu ŠKOLA HROU
Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 530
Sadová 530, 66443 Želešice                         IČ: 70842663                   e-mail: skolahrou.zelesice@volny.cz
Autobusové spojení - zastávka Želešice, host.    Zde nás najdete    tel.: 547 225 129    mob.:731 109 181    QR-kód
Znak obce Želešice
škola zimní

   Škola poskytuje předškolní a základní vzdělávání dětem se zdravotním postižením, zejména mentálním postižením, vývojovými poruchami chování,
  a dále s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem.
  Školní družinu, zájmové vzdělávání, školní stravování a internát - zajišťuje dětem a žákům celodenní výchovu, ubytování a stravování.

Sportovní zpravodaj – krajské kolo ve florbalu.

Ve středu 9. dubna 2014 se uspořádalo ve Znojmě krajské kolo v malém florbalu za účasti pěti vítězných okresních družstev Jihomoravského kraje. Sportovní akce proběhla ve sportovní hale TJ Znojmo. K dispozici byli dvě hřiště pro malý florbal. O dodržování pravidel se postarali 2 zkušení rozhodčí. O zdravotní zabezpečení se postarala pořádající škola. Celkem se zúčastnili 50 hráčů a doprovodu.

 .. celý článek ...

kytickaMateřská škola a Základní škola, Želešice

pořádá tradiční
JARNÍ VÝSTAVU
9.4. - 11.4. 2014 v 9:00 – 17:00 hodin

Prodej velikonoční vazby a dekorace, perníčky, výrobky z pedigu, konifery, květiny, zeleninové přísadby …

ZajicZajíčkovy dílničky
9.4. - 10.4. 2014 v 9:00 – 17:00 hodin

jsou součástí Jarní výstavy

děti si vyzkouší zdobení velikonočních perníčků, výrobu jarních dekorací


 

Turnaj v malé kopané

MalaKopana4. 12. 2013 v předvánočním čase se na MŠ a ZŠ Želešice konal turnaj Krajské kolo v Malé kopané. Letos přijelo závodit a porovnat síly celkem 61 závodníků z 5 okresů. Vytvořilo se 8 družstev a mohlo se začít zápasit. Atmosféra byla velmi příznivá, síly vyrovnané. Žáci ze školy povzbuzovali své favority.


 ... celý článek ...

PŘESPOLNÍ BĚH 17. LISTOPADU

Dne 16.10 2013 se konal závod - 24. ročník krajského kola „Přespolního běhu 17. listopadu“, který organizovalo o. s. SPORTMENT za přispění finančnících prostředků JmK Žerotínovo nám. 3/5, Brno a které pořádala Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola v Boskovicích.


 ... celý článek ...

Sportovní zpravodaj

  5. 6. 2013 nás v tomto školním roce čekala poslední výzva – krajské kolo v basketbalu v Kyjově.
Do Kyjova letos přijela družstva z Vyškova, Brno – venkova a za Kyjov soutěžilo družstvo A i družstvo B.


 ... celý článek ...

Praha 22. 5. 2013

Budíček ráno pro výletníky v 5 : 00. Obléknout, umýt a na snídani. Proč tak brzy? No protože odjezd do Prahy je v 6 : 00 od školy. Začali opravovat dálnici a my nechceme riskovat, že zůstaneme v koloně a přijedeme pozděna vystoupení.Do Prahy jsme dorazili před 9 hodinou s jednou přestávkou . Dobrý čas jízdy, aspoň uvidíme ostatní účinkující.
Zpracovala a fotodokumentaci pořídila – Ludmila Matějková
 ... celý článek ...

Sportovní zpravodaj

29. 5. 2013 se v Brně uskutečnilo krajské kolo SHM v atletickém čtyřboji. Závodů se účastnilo za podpory dotačních fondů SVČ Lužánky a JmK Žerotínovo náměstí celkem 42 závodníků ze sedmi okresů. Za Brno - venkov nás ze školy reprezentovali dva žáci a dvě žákyně, zbytek družstva doplnili žáci ze ZŠ Tišnov.
Velký úspěch zaznamenala Hanka P. a Michal H.
 ... celý článek ...

Výlet do Brna – 1. května 2013

Letos na Svátek práce jsme se vydali do Brna. Čekala nás spousta zajímavostí, her a soutěží. Ale taky jedno překvapení. U Olympie jsme navštívili malé nádraží OLYMPIA PARK – hlavní nádraží http://www.smpd.cz/olympia/olympia.html Společnost Moravských Parkových Drah.
Nádraží Silůvky Parková dráha Olympia Brno je pro Vás otevřena každou sobotu, neděli a státní svátek a to od začátku května do konce října od 10:00 do 18:00 hodin. Trať je dlouhá 1600 metrů a jízda trvá cca 15 minut. Nástupním místem je Olympia park hlavní nádraží, které se nachází v levé části parku. Jízdenka pro jednu osobu stojí 50,- Kč
 ... celý článek ...

28. 3. 2013 proběhlo 50. výročí založení školy.


    Akce se zúčastnilo přes 100 pozvaných hostů a zaměstnanci školy.Po slavnostním zahájení, které provedl ředitel školy pan magistr Leoš Huzlík, následoval kulturní program, sestavený z průvodního slova ředitele školy a čtyř vystoupení žáků školy.
    Pan ředitel přivítal hosty a seznámil je s historií školy.V kronice obce Ořechov je zaznamenán vznik školy ke dni 30. 3. 1963, ale ve školní kronice je datován vznik školy k 1. 4. 1963.Tato drobná nesrovnalost, však nic nezmění na faktu, že byly položeny základy tehdejší Zvláštní školy internátní v Ořechově. U zrodu školy stála p. ředitelka Eva Hobstová, která měla nelehký úkol. Vybudovat a zřídit školu s  internátem pro mentálně postižené chlapce. V prostorách bývalé základní školy, několik let neobydlené a ve špatném technickém stavu.  .... více ....
    Žáci školy předvedli ukázky svých aktivit - v rámci projektu Bojovat srdcem, který finančně podpořil Magistrát města Brna, v programu prevence kriminality a nadace ČEZ se naši žáci pravidelně věnují romskému tanci. Taneční soubor Merci pod vedením Moniky Balogové.
                                                           - divadelní kroužek byl založen v roce 1997 a každoročně připravuje nové představení. Za svoji existenci nastudoval 12 dramatizací pohádek a dokonce k dramatizaci pohádky od p. Jana Skácela „Na koni páv a smrt a moruše“ bylo natočeno CD. Členové kroužku pravidelně hrají svoje představení pro žáky mateřských a základních škol v blízkém okolí a Brně. Dramatizace pohádky „O zlaté přadleně“, kterou si pro hosty připravili členové divadelního kroužku naší školy pod vedením Aleny Kristové, Tomáše Salneka a Lenky Dobrovodské. S tímto divadelním představením se zúčastníme Festivalu Slunce v Paláci Akropolis v Praze a Týdne divadel v Hustopečích.
                                                         - v posledním vystoupením našich žáků pod vedením p. Pavla Kučery, je vystoupení kroužku capoeiry. Capoeira je brazilské bojové umění - jedná se o kombinaci tance, bezkontaktního boje, akrobacie spojené se zpěvem a hudbou. Tento kroužek pracuje od roku 2008 a má nebývalé úspěchy. Členové tohoto kroužku několikrát vystupovali na představeních nadačního fondu Plaváček manželů Jakubiskových v Národním divadle v Bratislavě, vyhráli v talentové soutěži „Talent Awards“, několikrát natáčeli v ČT a hráli ve filmu režisérky Miry Fornay - „Moj pes Killer“, který získal hlavní cenu na filmovém festivalu v Rotterdamu. Dále obsadili 2. místo v talentové soutěži „Čenda hledá supertalent“ a také uspěli v soutěži Brněnský šikula.

    Hosté se přesunuli do pavilonu D, kde byly slavnostně otevřeny nové výstavní prostory školy Galerie a Divadélko pod střechou. Výzdobu - obrázky malované dětmi - připravil výtvarný kroužek, který vede p. Alena Kristová a má na škole dlouholetou tradici – na naší výstavě můžete shlédnout 60 obrazů vytvořených našimi žáky s tématy krajiny, aktů, portrétů, zátiší, figurami, které jsou ztvárněny různými technikami jako je malba temperou, kresba křídou a uhlem nebo grafické tisky. Účastníme se různých výtvarných soutěží po celé ČR. Zmíním jen ty největší úspěchy. Tereza Siváková obsadila 3. místo v celorepublikové výtvarné soutěži Galileo, Radek Hunka se umístil na 3. místě v celorepublikové soutěži, kterou organizovalo Ministerstvo spravedlnosti ČR „O zlatý paragraf“.
    Obdrželi jsme poděkování za vzornou reprezentaci ČR na výstavě v Ulánbátaru při příležitosti 60. výročí navázání diplomatických styků ČR s Mongolskem 

A co připravujeme?

 - ve dnech 15. – 28. 4. 2013 bude v těchto prostorách instalována putovní výstava o Pavlu Tigridovi, kterou organizuje sdružení „Člověk v tísni“. Na tuto výstavu budou pozváni žáci okolních škol.

Mgr. Leoš Huzlík, ředitel školy

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Ve dnech 7. 2. 2013 v době od 14:00 do 17:00 na naší základní škole se uskuteční zápis dětí do prvních tříd.
Ty jsou určeny pro budoucí školáky, kteří se narodili v období od 1. září 2006 do 31. srpna 2007
 ... celý článek ...

ZÁPIS   DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

Dne 7. 2. 2013 od 9:00 do 15:00 se uskuteční zápis dětí do MATEŘSKÉ ŠKOLY. 
 ... celý článek ...

Sportovní zpravodaj

5. prosince 2012 byla naše škola pořadatelem krajského kola v malé kopané.
Naši fotbalisté
Ráno jsme stávali do mrazivého dne, ale v tělocvičně bylo teploučko.
Sjelo se celkem 45 závodníků ze čtyř okresů.  ... celý článek ...

Den divadel Hustopečetopeče

Pan králVe středu 27.6. 2012 nadešel den našeho posledního divadelního vystoupení v tomto školním roce. Všichni jsme se na představení velmi těšili. Hlavně z toho důvodu, že se jednalo o účast na našem oblíbeném divadelním festivale v Hustopečích.


 ... celý článek ...

Středověk

  7. 6. 2012 pracovníci Knihovny Jiřího Mahena přišli k nám do školy s Projektem Ruku v ruce. Celý program byl zaměřen na realizaci aktivit napomáhajících integraci dětí a mládeže s různými druhy handicapů. Připravili si pro nás tematický blok – seznámení s životem ve Středověku – Doba rytířská.


 ... celý článek ...

SPORTOVNÍ ZPRAVODAJ

 6. 6. 2012 žáci naší školy odjeli na krajské kolo v košíkové do Kyjova. Cesta probíhala hladce. Na stadionu v Kyjově nás čekalo velké překvapení – hala, kde jsme měli hrát, byla nová, krásná, po rekonstrukci.


 ... celý článek ...

PROJEKTOVÝ DEN - DEN PLNÝ HER

 Počasí nás letos trošku pozlobilo. Celou noc a hlavně nad ránem 1. června pršelo a pršelo. Někdo by si řekl, Den plný her je ohrožen, ale nás to nezaskočilo. Naplánovaná byla SUCHÁ, MOKRÁ i MOKROSUCHÁ varianta.


 ... celý článek ...

SPORTOVNÍ ZPRAVODAJ

30. 5. 2012 v Brně proběhlo krajské kolo SPORTOVNÍCH HER MLÁDEŽE
atletický čtyřboj žáků škol našeho typu. .... celý článek ...

V oblacích – výstava ve Vaňkovce

 (napsala MiŠo)
Při pondělku, když ten týden ještě teprv‘ začíná
jela celá devátá bé na exkurzi do Brna.     ... celý článek ...

Óda na vzdělání ...

Knihovna Ořechov
Už je to tu opět znova, zas chytřejší chceme být,
jedeme do Ořechova, něčemu se naučit.    ... celé dílo ...

Jako každým rokem i letos

jsme byli pozváni na 18. festival integrace SLUNCE 2012 do paláce Akropolis v Praze. 16. 5. 2012 jsme odjížděli do Prahy autobusem od školy v 6:15. Cestou mnozí dospávali a nabírali síly na procházku Prahou.

...celý článek ...

Krajské kolo v malém florbale

Florbal Znojmo

18. dubna 2012 v 7:15 jsme odjížděli do Znojma, kde se konalo krajské kolo ve florbalu.

Jako každý rok soutěž probíhala za účasti 6 družstev okresů z Jihomoravského kraje

Výsledky a článek